Beregn gennemsnit, standardafvigelse og median

Giv numre nedenfor. Hvert nummer i sin egen række (max. 500):Tælleren beregner følgende: antal tal, standardafvigelse, gennemsnit. Derudover får du tallene arrangeret fra den mindste til den største. Separate tal ved newline. Klik på 'Beregn' knappen for at få resultatet. For eksempel kan du nemt beregne den gennemsnitlige karakter af et skolecertifikat. Gennemsnittet beregnes ved at summere alle tallene og dividere resultatet ved antallet af tal. Standardafvigelse er også en nyttig indikator. Det beskriver, hvor meget tallene afviger fra gennemsnittet i gennemsnit.

Hvordan beregnes det aritmetiske gennemsnit?

Det aritmetiske gennemsnit beregnes ved at lægge tallene sammen og dividere resultatet med antallet af tal. Lad os for eksempel tage tallene 4, 5, 9 og 10. Summen af disse tal er 4 + 5 + 9 + 10 = 28. Den opnåede sum 28 divideres med antallet af tal, altså fire. Dette giver 28 / 4 = 7. Gennemsnittet af tallene 4, 5, 9 og 10 er derfor 7.