Nummer forøges med %.
Udfyld to værdier.
% af  = 
Eksempel: 15% af 200 = 30

Brug også eksempler nedenfor

Udfyld to værdier.
Original af produktets pris:
Prisen er %
Endelige salgspris er
Eksempel: Original pris 60, 20% rabat = Salgspris 48.
Hvor meget er % af ?
Hvor mange % er af ?
Første tal er . Andet tal er .
Hvad er den ændring (stigning eller fald) fra første nummer til andet tal?
= Hvor mange procenter større eller mindre er det andet nummer?
Nummer er faldet med %.